Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt individuen met arbeidsgerelateerde klachten, het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, door middel van trainieng en het bezoeken van de werkplek, zodat er een complete aanpak is van die arbeidsgerelateerde klachten. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd arbeidsrelevant.

 

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?

Voor veel fysiotherapeuten speelt het feit dat hun clienten verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk nauwelijks een rol. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel stoornissen, beperkingen en handicaps zijn echter arbeidsgerelateerd, arbeidsrelevant, werkgever relevant en/of taakrelevant en dus van invloed op de prestaties van de werknemer. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de client, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken in de interactie tussen de werknemer en werkomgeving. Een intake in de werkomgeving geeft de arbeidsfysiotherapeut een goede indruk van de arbeidsomstandigheden. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie dat er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt.

 

Om tot een goed resultaat te komen trachten werknemer, werkgever en arbeidsfysiotherapeut samen een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot:

Vermindering verzuim

Voorkomen van blijvende uitval

Bevordering van zelfmanagement (gedragsverandering)

Verbeteren van het algemeen welbevinden

 

Bent u geinteresseerd, kijk dan verder op www.arbeidsfysiotherapie.com

 

(bron: www.kiesbeter.nl)

Openingstijden:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Zaterdag:

Ons adres:

De Vloot 206 D

3144 PK Maassluis

Tel. 010-5916341

Fax 010-5904799

info@fysiodocwerk.nl

 

07:30 - 20:00

08:00 - 19:15

08:00 - 20:30

07:30 - 17:30

08:00 - 18:00

09:00 - 12:00

© Fysiodocwerk  Inloggen

Privacy Policy  (PDF)